koneveikimas

koneveikimas
kõneveikimas sm. (1) koneveikti: 1. Nejaugi gatvių šūkavimais ir lietuviškai kalbančiųjų piliečių koneveikimais galima nulemti didelio krašto likimas?! Vaižg. 2. NdŽ. \ koneveikimas; iškoneveikimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • koneveikimas — kõneveikimas dkt. Nedovanósiu tókio kõneveikimo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • draskymas — drãskymas sm. (1), drãskymos ind. 1. SD138 → draskyti 1: Ir tokio [tų vaikų] drãskymo knygų! Slm. | Tada jiems bus atlyginta už ausų draskymą I.Simon. | prk.: Parašyti ant ko nebūtus daiktus yra šlovės draskymas Blv. ║ Eik tu su savo drãskymu …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškoneveikimas — iškõneveikimas sm. (1) → iškoneveikti 1: Visokių grasymų, pašaipų ir iškoneveikimų nė nesuskaitysi Vaižg. Taip jai trošku pasirodė, girdint jos kilties iškoneveikimą Vaižg. Bet apkalba, šmeižimas, iškoneveikimas kito žmogaus – tai jau nebus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”